Swency.net svéd online leckék

1-13. lecke

Az első leckét AJÁNDÉKBA kapod tőlünk. Az ABC-t gyakorolod a leckében. Az első mondatokkal teli lecke a második lecke lesz.

A második leckében azokat a hasznos mondatokat, kifejezéseket, fogod gyakorolni, amelyeket sokszor használunk, amikor még tanuljuk a svédet.

A harmadik leckében a kérdőszavakat és a személyes névmásokat kezdjük el gyakorolni, teljes mondatok, és kifejezések formájában.

Negyedik leckénkben a „Vad…för?” szerkezetet, és az eldöntendő kérdésekre adott rövid válaszokokat gyakorolhatod.

Ötödik leckénkben a család, és a foglalkozások alapszavait fogod gyakorolni. Közben pedig megtanulod a birtokos névmásokat is!

Hatodik leckénkben a számokat, a gyümölcsöket gyakorolod és tanulsz egy kis melléknév egyeztetést.

A hetedik leckében az órát és a sorszámneveket gyakoroljuk.

A nyolcadik leckében a lakás, és a bútorok szavaival ismerkedsz. A legfontosabb kifejezéseket is megtalálod itt, ami a lakás, ház bérléséhez szükséges.

A kilencedik leckében a „det finns…” szerkezet kijelentő, kérdő, tagadó alakját, és a múlt idejét gyakoroljuk. 

Tizedik leckénkben a „det finns” szerkezet változatait fogjuk megismerni. A „finns” igét kicseréljük más igékre, így több információt tudunk megadni.

Tizenegyedik leckénkben kávézóba és boltba megyünk. Ha pedig ott vagyunk, akkor elkalandozunk egy kicsit a megszámlálható, és a megszámlálhatatlan főnevek világába. 

Tizenkettedik leckénkben utazni fogunk. Gyakori kifejezéseket és mondatokat gyakorolunk.

A tizenharmadik leckében az időjárás témájához tartozó kifejezésekkel, ismerkedünk, valamint a formális alanyt nézzük meg közelebbről.