Swency.net svéd online leckék

1-25. lecke

Az első leckét AJÁNDÉKBA kapod tőlünk. Az ABC-t gyakorolod a leckében. Az első mondatokkal teli lecke a második lecke lesz.

A második leckében azokat a hasznos mondatokat, kifejezéseket, fogod gyakorolni, amelyeket sokszor használunk, amikor még tanuljuk a svédet.

A harmadik leckében a kérdőszavakat és a személyes névmásokat kezdjük el gyakorolni, teljes mondatok, és kifejezések formájában.

Negyedik leckénkben a „Vad…för?” szerkezetet, és az eldöntendő kérdésekre adott rövid válaszokokat gyakorolhatod.

Ötödik leckénkben a család, és a foglalkozások alapszavait fogod gyakorolni. Közben pedig megtanulod a birtokos névmásokat is!

Hatodik leckénkben a számokat, a gyümölcsöket gyakorolod és tanulsz egy kis melléknév egyeztetést.

A hetedik leckében az órát és a sorszámneveket gyakoroljuk.

A nyolcadik leckében a lakás, és a bútorok szavaival ismerkedsz. A legfontosabb kifejezéseket is megtalálod itt, ami a lakás, ház bérléséhez szükséges.

A kilencedik leckében a „det finns…” szerkezet kijelentő, kérdő, tagadó alakját, és a múlt idejét gyakoroljuk. 

Tizedik leckénkben a „det finns” szerkezet változatait fogjuk megismerni. A „finns” igét kicseréljük más igékre, így több információt tudunk megadni.

Tizenegyedik leckénkben kávézóba és boltba megyünk. Ha pedig ott vagyunk, akkor elkalandozunk egy kicsit a megszámlálható, és a megszámlálhatatlan főnevek világába. 

Tizenkettedik leckénkben utazni fogunk. Gyakori kifejezéseket és mondatokat gyakorolunk.

A tizenharmadik leckében az időjárás témájához tartozó kifejezésekkel, ismerkedünk, valamint a formális alanyt nézzük meg közelebbről.

A tizennegyedik leckében különböző udvariassági formákat veszünk át: hogy
üdvözlünk valakit, érdeklődünk valaki hogy léte iránt és hogyan fejezünk be egy beszélgetést. 

A tizenötödik leckénkben kifejezéseket, mondatokat találhatsz arra az esetre, ha beteg vagy.

A tizenhatodik leckében az előljáró szavakat gyakoroljuk sok mondat, kifejezés elsajátítása közben.

A tizenhetedik leckében az idővel kapcsolatos elöljárószavakat és kifejezéseket fogjuk átvenni. 

A tizennyolcadik leckében a visszaható igéket gyakoroljuk kifejezések és mondatok formájában. 

A tizenkilencedik lecke a tizennyolcadik folytatása. A különböző igéket gyakorlod  itt, kifejezések és mondatok formájában.

A huszadik leckében is igékkel foglalkozunk, mégpedig a vonzatos igék egy formájával, melyeket mondatokon, kifejezéseken, keresztül tudsz begyakorolni. 

A huszonegyedik leckében a szenvedő (vagy passzív) szerkezetet gyakoroljuk, mondatok, kifejezések formájában.

A huszonkettedik leckében az álszenvedő igéket gyakorolhatod, hasznos mondatok, kifejezések formájában.

Hasznos mondatokat, kifejezéseket gyakorolhatsz a huszonharmadik leckében, ahol az „Ügyfélszolgálat”-ok világából és a „Közlekedési hírek”-ből válogattuk a Neked mondatokat, kifejezéseket.

Huszonnegyedik leckénkben felírat vadászatra indultunk. Rengeteg hasznos felíratot, kiírást gyűjtöttünk Neked össze.

Az utolsó leckében azokat a hasznos kifejezéseket gyűjtöttük itt össze Neked, amelyeket nap mint nap, igen-igen gyakran használnak a svédek. Lesz köztük, amit már korábbi leckékben is tanultál, de a leggyakoribb kifejezések gyűjteményéből nem akartuk kihagyni őket!