Swency.net svéd online leckék

1-5. lecke

Az első leckét AJÁNDÉKBA kapod tőlünk. Az ABC-t gyakorolod a leckében. Az első mondatokkal teli lecke a második lecke lesz.

A második leckében azokat a hasznos mondatokat, kifejezéseket, fogod gyakorolni, amelyeket sokszor használunk, amikor még tanuljuk a svédet.

A harmadik leckében a kérdőszavakat és a személyes névmásokat kezdjük el gyakorolni, teljes mondatok, és kifejezések formájában.

Negyedik leckénkben a „Vad…för?” szerkezetet, és az eldöntendő kérdésekre adott rövid válaszokokat gyakorolhatod.

Ötödik leckénkben a család, és a foglalkozások alapszavait fogod gyakorolni. Közben pedig megtanulod a birtokos névmásokat is!