Börja från början…

19

Oktober, 2017

Hur kan du använda Swency?

Här ska jag samla och publicera några videos till Er. Du som jobbar med nyanlända här hittar du olika övningar i Swency. Du kan kopiera dessa från Swency databas till min sida ”Eget övningsmaterial”. Alla övningar får en 8 siffrig kod. Läraren delar ut detta till sina elever. Eleverna jobbar med http://student.swency.com. De behöver bara internetkoppling. De kan göra sin hemläxa via Swency. Läraren kan följa hur eleven har jobbat utan att behöva rättar. Swency gör det automatisk och läraren ser hur hela klassen har arbetat. Lärare kan använda övningarna på lektionstiden också för att göra en snabb ”Formativ bedömning”.

Jag hoppas denna video hjälper Er att börja jobba med Swency varje dag.